Era pharama
Era pharama

Ngày 17/5 – Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) – IDAHOT 

25-05-2018

Ngày 17/5 – Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) – IDAHOT 

Hôm nay là ngày cả thế giới thể hiện sự ủng hộ đa dạng giới và khuynh hướng tính dục.

Là ngày chúng ta cùng nhìn lại và cảm thấy tự hào vì chặng đường đã đi, tự hào khi là một thành viên của cộng đồng!

Cộng đồng LGBT hy vọng vào một tương lai mà ngày đặc biệt này không còn tồn tại vì trên thế giới không còn tình trang kỳ thị và phân biệt đối xử nữa!

 

Ngày 17/5 – Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) – IDAHOT

 

Bình Luận